บริการจัดกรุ๊ปส่วนตัว Private หรือ เป็นหมู่คณะ ตามความต้องการและงบประมาณ

ข้อมูลที่ทางเราต้องการ 

1. ประเทศและเมืองที่ต้องการเดินทาง

2. ช่วงระยะเวลาการเดินทาง เช่น วัน/เดือน/ปี  โดยประมาณ

3. จำนวนผู้ร่วมเดินทาง และ งบประมาณต่อท่าน

4. ชื่อ , เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมล์ของผู้ที่สามารถติดต่อได้