ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ [เลสโก บานาฮิลส์ นิวเยียร์ 2020] 4 วัน 3 คืน

- สัมผัสมนต์เสน่ห์สไตล์ฝรั่งเศส นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเขา
- ชมสะพานมือ สวนดอกไม้ โรงเก็บไวน์
- สนกสุดมันส์กับกิจกรรมล่องเรือกระด้งฮอยอัน
- เยือนพระราชวังเว้ และล่องเรือแม่น้ำหอม

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง