ทัวร์เกาหลี เที่ยวฟิน Super Best In Korea 5 วัน 3 คืน

เที่ยวเต็มิ่ม ตะลุยสวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ถนนอุโมงค์แปะก๊วย - หมู่บ้านพื้นเมืองโออัมริ - สวนยางจูนาริ - อันยาง - อาร์ต ปาร์ค
พระราชวังด็อกซูกุง - โซลทาวเวอร์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง