ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี 6วัน 4คืน

ทะเลสาบดาล - กุลมาร์ค กอนโดล่า - สวนโมกุล - สวนจัสม่า ชาฮี - ทุ่งดอกแซฟรอน
สวนแอปเปิ้ล - ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - เมืองอัครา - ทัชมาฮาล - อัครา ฟอร์ท
เมืองเดลี- ตลาดพื้นเมืองจันปาท - ประตูเมืองอินเดีย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง