ทัวร์อิตาลี Grand Italy วาติกัน รม ฟลอเรนซ์ เจนัว มิลาน 7 วัน 4 คืน

โคลอสเซี่ยม – จัตุรัสโรมัน – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน - ฟลอเรนซ์ เมืองปิซ่า - หอเอนปิซ่า
จัตุรัสกัมโป เดย์ มิราโกลี - เมือง ลาสเปเซีย - เขตเมืองเก่าฟลอเรนซ์ – ชิงเกว แตร์เร
ริโอแมก จิโอเร่ – มานาโรล่า – เลแวนโต้ – เมืองเจนัว – McArtthurGlen Outlet
มิลาน - มหาวิหารแห่งมิลาน – โรงละครลาสกาล่า

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง