ทัวร์อิตาลี โดโลไมต์ 8วัน 5คืน

มหาวิหารแห่งมิลาน - ล่องเรือทะเลสาบกาดาร์ - นั่งกระเช้าชมวิวยอดเขา SECEDA
จตุรัสเปียซซ่า เดล คัมโป - เคียนเซียโน่เทอร์เม - โรม - โคลอสเซียม - วิหารแพนเธออน
น้ำพุเทรวี - บันไดสเปน - CASTEL ROMANO DESIGNER OUTLET - นครวาติกัน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง