ทัวร์รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ Aurora Russia รัสเซีย มอสโคว์ เมอร์มังส์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน 5คืน

- เยือนเมืองมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย ศูนย์กลางทั้งทางเศรษฐกิจ การเงิน
และการศึกษา
- ชม พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
- ถ่ายรูปแลนด์มาร์คที่ วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral)
หรือที่รู้จักกันในนามโดมหัวหอม
- ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงามและตื่นตาตื่นใจกับการล่าแสงเหนือ Aurora
- ชม พิพิธภัณฑ์แอร์มิทาช ที่เก็บรวมรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลก
- ชม พระราชวังแคทเธอรีน (CATHERINE PALACE)
- อิสระช้อปปิ้ง OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA
- พิเศษ!! ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด!!!!
พิเศษ ตุ๊กตาแม่ลูกดก matryoshka ท่านละ1 ชิ้น

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง