ทัวร์ยุโรป EASY WORLD HERITAGE EAST EUROPE 7 วัน 4 คืน

กรุงโดฮา – ปราก – คุทนา โฮรา – ชมเมือง – วิหารเซนต์บาร์บารา – ปราก
สะพานชาลส์ – จัตุรัสกรุงเก่าและหอนาฬิกาดาราศาสตร์ - กรุงปราก
ปราสาทปราก – มหาวิหาร เซนต์วิตุส – ตรอกทองคำ – เชสกี้ ครุมลอฟ
ชมเมือง – เชสกี้ บูดาโจวิค - เชสกี้ บูดาโจวิค – ฮัลล์สตัทท์ – ชมเมือง – เวียนนา
เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ถนนคาร์ทเนอร์ และมหาวิหารเซนต์ สเตเฟน
Parndorf Designer Outlet – บูดาเปสต์ - บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
ป้อมชาวประมง – โบสถ์เเมตเทียส – จัตุรัสวีรบุรุษ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง