ทัวร์ยุโรป EASY SCENIC BEAUTY EUROPE 8 วัน 5 คืน


  • ล่องเรือแม่น้ำแซน ชมเมืองปารีส

  • ชมสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่ที่สุดในโลก ณ ลูเซิร์น

  • เพลิดเพลินกับการสัมผัสหิมะบนยอดเขาทิตลิต เวนิส เมืองแห่งสายน้ำอันแสนโนแมนติ

  • ชมความยิ่งใหญ่ของดูโอโม่แห่งมิลาน

  • พิเศษ..รับประทานอาหารบนยอดเขาทิตลิต

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง