ทัวร์บาร์เรน จอร์แดน นครเพตรา ศิลาสีกุหลาบ 7 วัน 5 คืน

บาห์เรน – อัมมาน - เมืองศิลปะมาดาบา – ภูเขาศักดิ์สิทธิ์เนโบ – ปราสาทเครัค
ป้อมโบราณยุคครูเสด – เมืองอควาบา - ล่องเรือท้องกระจก – ทะเลทรายวาดิรัม
เมืองเพตรา – วิหารสลักเพตรา – ช่องแคบชิคพิศวง – ทะเลเดดซี
นครโบราณเจราช – อัมมาน – ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
จอร์แดน – มัสยิดAl Fateh – ประตูสู่บาห์เรน (Bab al Bahrain) – ตลาดพื้นเมือง Manama Souq

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง