ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ฮาร์บิน...ขนมถั่วตัด 7วัน 5 คืน

- ชมเทศกาล“ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย”การแกะสลักน้ำแข็ง
- เยือนหมู่บ้านหิมะ เหมือนเข้าไปโลกของเทพนิยาย
- ลานสกียาบูลี่ ลานสกีที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน
- ถ่ายรูปชิงช้าสวรรค์เทียนจิน หรือ เทียนจิน อาย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง